Consells escolars

Les associacions que impulsem la ILP pel 6% hem encetat una nova iniciativa per fer partícips a tots els consells escolars-educatius. Aquesta campanya de declaracions institucionals s’uneix a la campanya de  mocions municipals on demanem l’adhesió dels ajuntaments catalans a la ILP, que traslladin al Govern de la Generalitat la necessitat d’ajustar l’atenció de les necessitats educatives que s’estan cobrint des de l’ajuntament a l’evolució real de costos i preus (tal com estableix la Disposició Addicional Quarta de la LEC) i donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats del món educatiu, als centres educatius ubicats al municipi i a totes les organitzacions de caràcter social de la localitat.

Aquí teniu el text de la declaració que presentarem als consells escolars-educatius de Catalunya. Recordeu que l’acord de donar suport a la ILP ha de constar a l’acta de la sessió conforme s’ha d’aprovat per majoria i l’acta l’ha de signar qui ocupa presidència i secretaria

Consell d’Educació de Catalunya

Escola Miralletes

CEM Santa Coloma de Gramenet

CEM Badalona

CEM Barcelona

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Escolar Territorial de Terres de l’Ebre

Consell Escolar CEIP García Lorca (Santa Margarida De Montbui)

Consell Escolar Escola Can Cladellas (Palausolita i Plegamans)

Consell Escolar Escola Joan Montllor (Sabadell)