El Ple del Consell d’Educació de Catalunya ha aprovat donar suport a la ILP per un mínim del 6% del PIB per a l’educació

En la reunió del dimarts 13 de febrer de 2024 el Ple del Consell d’Educació de Catalunya ha aprovat per amplíssima majoria i sense cap vot en contra la Declaració en suport a la Iniciativa Legislativa Popular de la proposició de “Llei de Garanties de Finançament del Sistema Educatiu Català. Per un mínim del 6% del PIB per a l’educació.”

El Consell d’Educació de Catalunya (CEC) és, tal com recull la llei,  l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors socials afectats per la programació general de l’ensenyament no universitari de Catalunya

Els membres que el componen representen tres grans col·lectius:

El sector de l’Administració educativa, local, d’igualtat, d’infantesa, adolescència i joventut i de formació i qualificació professionals.

La comunitat educativa de centre o comunitat escolar.

Els altres sectors de la comunitat educativa, conformats per agents socials i professionals relacionats amb l’àmbit  educatiu.

Recordem que aquesta ILP ha estat impulsada per més de 50 entitats educatives i socials i ha reunit més de 65.000 signatures. Es tracta d’una iniciativa amb un ampli consens dins i fora de la comunitat educativa i que també ha recollit, fins al moment, el suport de desenes d’ajuntaments que sumen prop de quatre milions d’habitants.

En poques setmanes l’Institut d’Estadística de Catalunya validarà oficialment les signatures entregades i serà la Mesa del parlament qui haurà d’iniciar el camí parlamentari per la seva aprovació definitiva. Mentrestant, les entitats participants continuarem promovent l’adhesió dels diferents Consells Escolars territorials i de centre, per sumar més i més suports a aquesta proposta.

Amb totes i tots vosaltres, tindrem el 6%!


Publicada

a

per

Etiquetes: