Impulsem mocions pel 6% a tots els municipis de Catalunya

Les associacions que impulsem la ILP pel 6% hem encetat una nova iniciativa per fer partícips a tots els Ajuntaments de Catalunya d’aquesta campanya. Com administració més propera a la ciutadania, la seva participació en la defensa de prou recursos per a l’educació és imprescindible.

En aquest sentit, presentarem a tots els plens, mocions on demanem l’adhesió de l’ajuntament a la ILP, que aquest mateix traslladi al Govern de la Generalitat, la necessitat d’ajustar l’atenció de les necessitats educatives que s’estan cobrint des de l’ajuntament a l’evolució real de costos i preus (tal com estableix la Disposició Addicional Quarta de la LEC) i donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats del món educatiu, als centres educatius ubicats al municipi i a totes les organitzacions de caràcter social de la localitat.

Confiem en el suport de tots els grups municipals a aquestes mocions i la seva col·laboració en la campanya. Aquí podreu trobar el llistat d’ajuntaments que s’hi van adherint.


Publicada

a

per

Etiquetes: